bağır

-ğrı is.
1. 胸, 胸脯, 胸膛: göğüs \bağır açık 敞胸露怀的 Ali, bağırını yağmura vermiş bir heykel gibi sessiz ve kımıldamadan duruyor. 阿里象一尊任凭风吹雨打的雕塑一样一声不吭地站在那里一动也不动。
2. 心, 心脏; 五脏六腑
3. 转́ 正面, 要害部位, 腹地
4. (弓箭)弓弦与弓背之间的部位, (山的)鞍部
◇ \bağır yeleği 旧时穿在甲胄里边的皮制坎肩 \bağırı açık 敞胸露怀的 \bağırı baş (lı) 十分悲痛的, 非常难过的 \bağırı göçük 弱的, 虚弱的 \bağırı kara 伤心的, 忧伤的, 悲痛的 \bağırı kül olmak 五内俱焚, 悲痛欲绝 \bağırı taşlı 听天由命的 \bağırı yanık 五内俱焚的, 悲痛欲绝的: Bağrı yanık Iraklı anneleri savaşın bitmesini istediler. 悲痛欲绝的伊拉克母亲要求结束战争。\bağırı yanmak 1) 五内俱焚, 悲痛欲绝 2) 渴得嗓子冒烟 \bağırı yaralı 忍受巨大悲痛的 -in \bağırı yufka 俗́ 1) 富有同情心的, 菩萨心肠的 2) 衣裳单薄的: Karakışa dayanamamam, zira bağrım yufkadır. 我可能扛不过这寒冬腊月了, 因为我穿得太少。\bağırına ateş düşmek 五内俱焚, 悲痛欲绝 -i \bağırına basmak 1) 怀抱, 拥抱: Annem küçük kardeşimi bağrına bastı. 我妈妈把我弟弟抱在怀里。Hele gel de seni bir bağrıma basayım. 来!我拥抱一下你好吗? 2) 关照, 关心, 照顾: Seni kendime evlât edeyim, bağrıma basayım. 就让我收养你做我的孩子吧, 让我来照料你! 3) 接受 \bağırına işlemek 起作用, 使痴迷, 使迷恋 -in \bağırına taş basmak 默默地忍受痛苦, 认命: Bir evlâdım vardı, Allah elimden aldı, bağrıma taş basarım. 我曾经有一个孩子, 真主把他召回去了, 我认命。Kocasının ölümünden sonra bağrına taş bastı, çocuklarını yetiştirdi. 丈夫死后, 她强忍悲痛, 把几个孩子抚养成人。\bağırına taş düşmek 默默地忍受痛苦, 认命 -in \bağırını delmek (或 deşmek) 使万箭穿心, 使心如刀绞, 挖心窝子: Oğlum ölünün onun bağrını deldi. 儿子的死使他心如刀绞。Evlât hasreti bağrını deldi. 对儿女的思念使她心碎。-in \bağırını doğramak 使痛苦, 使伤心-in \bağırını ezmek 使万箭穿心, 使心如刀绞, 挖心窝子 -in \bağırını kan etmek 使痛苦, 使伤心 -in \bağırını yakmak 使痛苦, 使伤心 -in \bağırını yırtmak 呼喊, 叫喊; 吆喝 \bağırının yağı erimek 1) 五内俱焚, 心似油煎, 悲痛欲绝 2) 渴得嗓子冒烟

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • bagır — bagır; karaciğer I, 272, 360; II I, 85, 255 § ya bagrı; yayın orta yeri, I, 360 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • bağır — is., ğrı 1) Göğüs Yakup, ceketini, mintanını, içliğini çıkarmış, bağrını yağmura vermiş, bir heykel gibi sessiz ve kımıldamadan duruyor. T. Buğra 2) Ok yayı ve dağda orta bölüm 3) anat. Ciğer, bağırsak vb. vücut boşluklarında bulunan organların… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağır — I (Gəncə, Kürdəmir, Qax, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Şəmkir, Şuşa) qaraciyər. – Bağır kavavı yaxşı olur (Şəki); – Qoyunun bağrınnan yaxşı kavaf yedix’; – Lət ürəx’də olsa öldürər, öhvədə olsa öldürər, bağırda olsa öldürməz, zayıf olar (Qazax) II… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • BAGIR`MI —    a Mohammedan kingdom in Central Africa, SE. of Lake Tehad, 240 m. from N. to S. and 150 m. from E. to W …   The Nuttall Encyclopaedia

 • bağır — is. 1. Qaraciyər. 2. Ürək, qəlb mənasında. Ey Füzuli, ol sənəm əfğanıma rəhm eyləməz; Daşə bənzər bağrı, təsir eyləməz əfğan ona. F.. Edən qan qönçə tək bağrım o ləli abidar olmuş. Nəb.. Oxuduqca şirin şirin diliniz; Bağrım olur şana şana,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bagır — ciyer, kebid; çağırmak ve seda etmek; ve kabail i türkmeniyede Aşk abada karib bir köy ismi dir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağır-öfgə — (Ağcabədi) bax bağır öyfə. – Bağır öfgə payız yaxşıdı yemə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bağır-öyfə — (Borçalı) 1. qaraciyər və ağciyər 2. içalat. – Bü:n bağır öyfə almışam bişirməyə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bağır yeleği — is., tar. Zırh altına giyilen, köseleden yapılmış yelek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bağır-badaş — bax bağrıbadaş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qışqır-bağır — is. Qışqırıq, çığır bağır, qışqırma. Qışqır bağır salmaq. – Zeynal əvvəl bu qışqır bağırla z. bu özbaşınalığın qabağını almaq istəyirdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.